Cao khô Bạch hoa xà thiệt thảo

Tác dụng của cây bạch hoa xà thiệt thảo theo khoa học hiện đại: 

+ Tác dụng kháng khuẩn: ở mức trung bình, kháng yếu với tụ cầu vàng, trực khuẩn lỵ. 

+ Tăng cường khả năng miễn dịch không đặc hiệu, làm tăng sinh tăng sinh hệ tế bào nội bì lưới, làm tăng hoạt lực của các tế bào thực bào. 

+ Kháng ung thư: tác dụng ức chế đối với tế bào trong bệnh bạch cầu viêm cấp (ung thư máu), bạch cầu hạt tăng cấp, ức chế sự phân chia sinh sản của hạch tế bào ung thư. 

+ Trị độc của rắn: tác dụng làm giảm tỷ lệ tử vong do độc tố của rắn độc. 

Danh mục: