Enzyme Pepsin trong Nuôi trồng thủy sản

Enzyme pepsin sử dụng trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản sẽ có một số vai trò sau đây:

+ Giúp hỗ trợ chức năng tiêu hóa cho vật nuôi, tăng cường hoạt động tiêu hóa chất đạm protein. 

+ Giúp vật nuôi tăng cường hấp thu các chất dinh dưỡng tại ruột non, đặc biệt là các chất acid amin. 

+ Giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý đường tiêu hóa. 

+ Giúp vật nuôi tăng trưởng và phát triển nhanh hơn. 

+ Giúp cải tạo môi trường nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các loài thủy sản sinh sống. 

+ Giúp giảm ô nhiễm môi trường do làm giảm lượng chất thải từ vật nuôi.