Cao khô Tục đoạn trong Nuôi trồng thủy sản

Tác dụng của cao khô tục đoạn với vật nuôi thủy sản là:

+ Bồi bổ cơ thể, giúp vật nuôi khỏe mạnh. 

+ Tăng cường chức năng các bộ phận, nâng cao chất lượng thịt.