Cao khô Kim anh tử trong Nuôi trồng thủy sản

Tác dụng của cao khô kim anh tử với vật nuôi thủy sản là:

+ Giúp kháng khuẩn, tăng sức đề kháng của vật nuôi với một số loài vi khuẩn gây bệnh. 

+ Tác dụng chỉ tả, trị tiêu chảy, lỵ, có lợi cho đường tiêu hóa.