Cao khô Húng chanh trong Nuôi trồng thủy sản

Tác dụng của cao khô húng chanh với vật nuôi thủy sản là:

+ Tác dụng kháng sinh, kháng khuẩn: húng chanh giúp vật nuôi chống lại nhiều loại vi khuẩn khác nhau như phế cầu, tụ cầu vàng, vi trùng Staphylococcus, Salmonella typhi, Shigella flexneri, Shigella sonnei, Shigella dysenteriae Subtilis, Streptococcus, Pneumococcus…

+ Giúp vật nuôi tăng cường sức đề kháng, tăng khả năng miễn dịch chống lại nhiều yếu tố gây bệnh cả bên trong và bên ngoài cơ thể.