Cao khô hoài sơn trong Nuôi trồng thủy sản

Tác dụng của cao khô hoài sơn với vật nuôi thủy sản là:

+ Cung cấp dưỡng chất, bồi bổ cơ thể, bổ ngũ tạng, nâng cao chất lượng thịt. 

+ Lợi tiêu hóa, tăng cường hoạt động tiêu hóa, kích thích ăn ngon. 

+ Nâng cao sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh cho vật nuôi.