Cao khô đại táo trong Nuôi trồng thủy sản

Tác dụng của cao khô đại táo với vật nuôi thủy sản là:

+ Bổ tỳ vị, bổ khí huyết, tăng cường chức năng tiêu hóa, giúp ăn ngon. 

+ Trị kém ăn, cơ thể suy nhược, thiếu dinh dưỡng. 

+ Giúp vật nuôi tăng thể trọng, tăng lực cơ. 

+ Bảo vệ gan, hỗ trợ giải độc cho gan.