Bacillus coagulans trong nuôi trồng thủy sản

Với vai trò cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản, men vi sinh bacillus coagulans thường được dùng trong các chế phẩm xử lý môi trường với tác dụng: 

+ Giúp phân hủy các chất thải trong môi trường, làm sạch môi trường sống, tạo điều kiện thuận lợi cho vật nuôi tăng trưởng và phát triển. 

+ Giúp làm giảm các chất độc trong môi trường nước như NH3, COD, H2S…

+ Giúp cải tạo màu nước, ổn định độ pH, loại bỏ một số loại tảo có hại trong môi trường nước, tăng lượng oxy hòa tan trong nước.